ổ đỡ trượt nên chú ý đến vấn đề này

ổ trục trượt là bề mặt tiếp xúc, vì vậy các bề mặt tiếp xúc để duy trì một bộ phim nào đó, vì vậy việc thiết kế nên chú ý đến các câu hỏi sau:

1, để làm cho màng dầu trơn tru có thể nhập các bề mặt ma sát.

2, dầu nên không mang diện tích bề mặt vào mang.

3, không làm cho toàn rãnh vòng mở ở giữa của mang.

4, chẳng hạn như gạch dầu, vỉa mương mở.

5, để làm cho vòng dầu đầy đủ và đáng tin cậy dầu.

6, làm đầy lỗ không bị chặn.

7, không hình thành dầu không chảy khu vực.

8, để ngăn chặn cạnh sắc nét và mép cắt đứt phim.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !