ổ trục trượt thường tự bôi trơn bề mặt làm việc

ổ trục đang được sử dụng thường có thể được chia thành vòng bi lăn và vòng bi đồng bằng; vòng bi lăn và vòng bi đồng bằng nguyên tắc làm việc có thể được phân biệt bởi tên của tiêu đề, các hoạt động mang lăn lăn của cuộc xung đột đang nhào lộn xung đột, trong khi hoạt động của các hoạt động mang trượt là cuộc xung đột trượt; kích thước của cuộc xung đột lăn phụ thuộc chủ yếu vào độ chính xác của sản xuất; và kích thước của lực ma sát của ổ trục trượt chủ yếu phụ thuộc vào bề mặt mang trượt của dữ liệu. ổ trục trượt thường tự bôi trơn bề mặt làm việc.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !