เลื่อนแบริ่งจะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้

เลื่อนแบริ่งที่มีผิวสัมผัสเพื่อให้ผิวสัมผัสที่จะรักษาฟิล์มบางอย่างเพื่อการออกแบบจะต้องใส่ใจกับคำถามต่อไปนี้:

1 เพื่อให้ฟิล์มน้ำมันได้อย่างราบรื่นสามารถใส่พื้นผิวแรงเสียดทาน

2 น้ำมันที่ควรจะเป็นพื้นที่ผิวที่ไม่ใช่แบริ่งเข้าไปในแบริ่ง

3 ไม่ให้เต็มรูปแบบร่องแหวนที่เปิดในช่วงกลางของแบริ่ง

4 เช่นกระเบื้องน้ำมัน seams เปิดคลอง

5 เพื่อให้แหวนน้ำมันเต็มรูปแบบและมีความน่าเชื่อถือ

6 หลุมบรรจุไม่ถูกปิดกั้น

7 ไม่ได้แบบน้ำมันไม่ไหลในพื้นที่

8 เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบคมและขอบตัดฟิล์ม


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !