kushineta rrëshqitje janë zakonisht vetë-lubricating sipërfaqet e punës

kushineta Aktualisht përdoret zakonisht mund të ndahet në kushineta kodrina dhe kushineta thjeshtë; kodrina kushineta dhe kushineta thjeshtë Parimi i punës mund të dallohen nga emri i titullit, kodrina operacioni Rolling Duke i konfliktit është akrobaci konflikt, ndërsa operacioni i operacionit lëvizshëm Duke është konflikti rrëshqitje; madhësia e konfliktit përsëritet varet kryesisht në saktësinë e prodhimit; dhe madhësia e forcës së fërkimit e duke rrëshqitur varet kryesisht në sipërfaqe duke rrëshqitur e të dhënave. kushineta rrëshqitje janë zakonisht vetë-lubricating sipërfaqet e punës.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !