kulturë

kulturë korporative kompanisë tim për ndërmarrjet e njerëz të orientuar, stafi krenar fabrikës.

Konsumatorit të parë, për të siguruar cilësinë e produktit, mbani në mend politikën e cilësisë.

Politika e cilësisë kompanisë tim: cilësinë e besueshmërisë së rritjes së parë të qëndrueshme

Interpretimi i politikës së cilësisë:

Quality-orientuar: funksionimin efektiv të sistemit të menaxhimit të cilësisë, ndjekja e parimit të cilësisë së parë, dhe vazhdimisht zhvillimin e produkteve të reja për të përmbushur kërkesat e tregut, kompania ka vazhduar të injektojë vrullin.

Kredibiliteti i parë: parimi i besimit të mirë, fine-koprrac menaxhimit të brendshëm, të përqëndrohet në kulturën e korporatës, të krijojë një model të menaxhimit për të përshtatur për zhvillimin e ndërmarrjeve.

Rritja e qëndrueshme: përmirësimi i vazhdueshëm, veprim të plotë, punë efektive, të vazhdojë të përmirësohet. Gradualisht të bëjë nivelin e menaxhimit të ndërmarrjeve me botën.


WhatsApp Online Chat !