තෙල්-නිදහස් දරණ ලක්ෂණ

එය ඉහළ යෑමේ හැකියාව, බලපෑම ප්රතිරෝධය, ඉහළ උෂ්ණත්වය ප්රතිරෝධය හා ශක්තිමත් ස්වයං ලිහිසි හැකියාව ලක්ෂණ ඇති තෙල් දරණ. එය එවැනි අධික බරක්, අඩු වේගය, පරස්පර හෝ පෙණින ලෙස තෙල් චිත්රපට ලිහිසි හා පිහිටුවීමට දුෂ්කර බව අවස්ථා සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ. ඛාදනය හා ඛාදනය. පරිශීලකයන් හට ඇති බහුතරයක් සාමාන්යයෙන් inlaid ෙබයාරිං ඉන්ධන කාර්යක්ෂම, බලශක්ති ඉතිරි පමණක් නොව, සාමාන්ය සරල ෙබයාරිං වඩා ඔවුන්ගේ රාජකාරි දිවියෙන් පිළිබිඹු කරයි. වත්මන් නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස පෙරළෙන උපකරණ, පතල් යන්ත්ර සූත්ර, නැව්, ස්ටීම් ටර්බයින, ටර්බයින්, නිෂ්පාදනය අනුකූලව ඉන්ජෙක්ෂන් මොල්ඩින් හා උපකරණ, ලෝහ විද්යාත්මක අඛණ්ඩ වාත්තු යන්ත්ර භාවිතා කර ඇත.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !