स्लाइड बेयरिंग विषयमा ध्यान गर्नुपर्छ

स्लाइड बेयरिंग सतह सम्पर्क हो, त्यसैले डिजाइन निम्न प्रश्नहरूको ध्यान गर्नुपर्छ त, एक निश्चित फिलिम कायम गर्न सम्पर्क सतह:

1, तेल फिलिम सजिलै को घर्षण सतह प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन।

2, तेल असर मा गैर-असर सतह क्षेत्र हुनुपर्छ।

3, पूर्ण-घन्टी नाली असर बीचमा खुला नगर्नुहोस्।

4, यस्तो तेल टाइल रूपमा, खुला खाई seams।

5, तेल घन्टी पूर्ण र विश्वसनीय तेल बनाउन।

6, भर्नको प्वाल अवरुद्ध छैन।

7, प्रवाह गर्दैन क्षेत्र तेल फारम छैन।

8, तेज किनाराको रोक्न र फिल्म काटेर किनाराको।


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !