လျှောဝက်ဝံများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချောအလုပ်မျက်နှာပြင်များဖြစ်ကြသည်

လောလောဆယ်အသုံးပြုသောဝက်ဝံများသောအားဖြင့်လှိမ့ဝက်ဝံနှင့်လွင်ပြင်ဝက်ဝံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်; အဆိုပါလျှောဖြစ်စေသောစပါးစစ်ဆင်ရေး၏စစ်ဆင်ရေးဟာလျှောပဋိပက္ခ Is စဉ်မူအရအလုပ်လုပ်လှိမ့ဝက်ဝံနှင့်လွင်ပြင်ဘွားခြင်း, ပဋိပက္ခ၏ကိုလှိမ့ bearing ကိုလှိမ့စစ်ဆင်ရေးပဋိပက္ခဖရိုဖရဲသည်ခေါင်းစဉ်၏အမည်အားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်; ယင်းကိုလှိမ့်ပဋိပက္ခ၏အရွယ်အစားထုတ်လုပ်မှု၏တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်အဓိကအားဖြင့်မူတည်; နှင့်လျှောဖြစ်စေသောစပါး၏ပွတ်တိုက်အားအင်အားသုံး၏အရွယ်အစားဟာအချက်အလက်များ၏ဆောင်သောလျှောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အဓိကအားမူတည်ပါသည်။ လျှောဝက်ဝံများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချောအလုပ်မျက်နှာပြင်များဖြစ်ကြသည်။


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !