یاطاقان ¬ های کشویی باید با توجه به موضوع پرداخت

یاطاقان ¬ های کشویی، تماس سطح، به طوری سطح تماس برای حفظ یک فیلم خاص، به طوری که طراحی باید با توجه به پرسش های زیر پرداخت:

1، به فیلم نفت هموار می تواند سطح اصطکاک را وارد کنید.

2، روغن باید سطح عدم تحمل به تحمل باشد.

3، به طور تمام حلقه شیار در وسط باز تحمل نیست.

4، مانند کاشی نفت، درزهای خندق باز است.

5، به حلقه روغن کامل و قابل اعتماد.

6، سوراخ پر نمی مسدود شود.

7، از نفت می کند منطقه جریان نیست فرم نیست.

8، برای جلوگیری از لبه های تیز و لبه قطع این فیلم است.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !