یاطاقان ¬ های کشویی سطوح کار معمولا خود روان کننده هستند

یاطاقان در حال حاضر مورد استفاده قرار معمولا به یاطاقان نورد و یاطاقان ¬ های ساده تقسیم شود. یاطاقان ¬ های نورد و یاطاقان ¬ های ساده اصل کار را می توان با نام از عنوان مشخص، نورد نورد تحمل درگیری غلت درگیری، در حالی که بهره برداری از عملیات یاتاقان کشویی آیا درگیری کشویی. اندازه درگیری آلیاژها در دقت تولید بستگی دارد. و به اندازه نیروی اصطکاک از یاتاقان کشویی بر روی سطح یاتاقان کشویی از داده بستگی دارد در درجه اول. یاطاقان ¬ های کشویی سطوح کار معمولا خود روان کننده می باشد.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !